Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

BeneficjentOchotnicza Straż Pożarna w Szymankowie

 

 

 

Celem operacji jest zorganizowanie trzech imprez promujących obszar Żuław poprzez odkrywanie na nowo dawnych, żuławskich tradycji i przepisów kulinarnych,

 

w terminie czerwiec – sierpień 2018 r. na obszarze gminy Lichnowy.

 

W ramach operacji planuje się organizację trzech imprez, mających na celu propagowanie lokalnych produktów.