"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Żuławski garnek smaków – propagowanie lokalnych produktów”.

 

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.2, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

 

 

Beneficjent: Ochotnicza Straż   Pożarna w Szymankowie

 

Celem operacji jest zorg

anizowanie trzech imprez promujących obszar Żuław poprzez odkrywanie na nowo dawnych, żuławskich tradycji i przepisów kulinarnych,

 

w terminie czerwiec – sierpień 2018 r. na obszarze gminy Lichnowy.

 

W ramach operacji planuje się organizację trzech imprez, mających na celu propagowanie lokalnych produktów.